o tajemnicy

ciepłe i puchate

u¶miechnięte cytaty

magiczne pytania

według li¶cia

u¶miechnięte zwierzaki

co¶ optymistycznego

u¶miechnij się

szczery u¶miech

 
 

SukcesLink - w drodze do sukcesu
FraszkoTerapia - Prosty lek dla duszy, domowej roboty...

(obejmij patronat)

U¶miechnięte cytaty

U¶miech jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkiej twarzy. Wiktor Hugo

U¶miech to pół pocałunku. Kornel Makuszyński

U¶miech to niedrogi sposób na poprawienie naszego wygl±du. John Dana

U¶miech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka. Henry Saka

U¶miech bogaci obdarzonego, nie zubożaj±c daj±cego. Stapulensis Jacobus Faber

¦miech - to szczere królestwo człowieka. Francois Rabelais

¦miech jest lekarstwem, które każdy może sobie przepisać. Reinhold Boller

Czasem więcej dobrego może zrobić jeden serdeczny u¶miech, dobre, życzliwe słowo, aniżeli bogaty dar pochmurnego dawcy. Urszula Ledóchowska

Gdyby na wielkim ¶wiecie zabrakło u¶miechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno, ciemniej i mroczniej niż podczas nocy bezhgwiezdnej i bezksiężycowej - mimo wszystkich słońc, gwiazd i sztucznych reflektorów. Ten jeden mały u¶miech rozwidnia życie. Julian Ejsmond

Miej czas na u¶miech - to muzyka duszy.

U¶miech jest najprostsz± drog± do ludzkich serc.

U¶miech jest połow± pocałunku. Podziękuj Bogu za te setki buziaków codziennie otrzymywanych

U¶miech jest ¶wiatłem, które ukazuje się w otwartym oknie oblicza i oznajmia, że serce jest w domu.

U¶miech wędruje daleko. James Joyce

Najbardziej straconym dla człowieka jest dzień, w którym się nie ¶miał. Chamfort

Broń się przed decyzj±, do której nie mógłby¶ się u¶miechn±ć. Heinrich Stein

Kwiat jest u¶miechem ro¶liny. Peter Hille

Najlepszy ascetyzm to u¶miechnięty ascetyzm.

Nie ma dla my¶li lepszego punktu startu niż u¶miech. Rene Benjamin

Przebaczenie - u¶miech miło¶ci. Zbigniew Trzaskowski

Rado¶ć i u¶miech to lato życia. Jean Paul Sartre

Trzeba się ¶miać nie czekaj±c na szczę¶cie, bo gotowi¶my umrzeć nie u¶miechn±wszy się ani razu. De La Bruyere

Uprzejme spojrzenie i u¶miech znaczci często więcej, niż udana rozmowa. Stefan kard. Wyszyński

U¶miech jest najlepsz± kosmetyk± do użytku zewnętrznego i najlepszym lekarstwem do użytku wewnętrznego. Phil BosmansAutorem u¶miechniętej strony jest Tomek Urban
kontakt: tajemnica@ministrona.pl
Autor Gazetki Kreatywnej
Kto chce szuka sposobu,
Kto nie chce szuka powodu